Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-4
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
4.1.1. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
4.1.2. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Tekbir ve salavatı söyler.
4.1.3. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.
4.1.4. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
4.2.1. İslam'ı Tanıyalım

İslam'ın inanç esaslarını sıralar.
4.2.2. İslam'ı Tanıyalım

İslam'ın şartlarını söyler.
4.2.3. İslam'ı Tanıyalım

Kur'an-ı Kerim'in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
4.2.4. İslam'ı Tanıyalım

Âmentü duasını okur, anlamını söyler.
4.3.1. Güzel Ahlak

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
4.3.2. Güzel Ahlak

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
4.3.3. Güzel Ahlak

Fâtiha suresini okur, anlamını söyler.
4.4.1. Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.
4.4.2. Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.
4.4.3. Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
4.4.4. Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
4.4.5. Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler.
4.4.6. Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Salli ve Barik dualarını okur, anlamını söyler.
4.5.1. Din ve Temizlik

İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir.
4.5.2. Din ve Temizlik

Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
5.1.1. ALLAH İNANCI

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
5.1.2. ALLAH İNANCI

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
5.1.3. ALLAH İNANCI

Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
5.1.4. ALLAH İNANCI

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
5.1.5. ALLAH İNANCI

Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
5.1.6. ALLAH İNANCI

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
5.1.7. ALLAH İNANCI

Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler.
5.1.8. ALLAH İNANCI

İhlâs suresini okur, anlamını söyler.
5.2.1. RAMAZAN VE ORUÇ

Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.
5.2.2. RAMAZAN VE ORUÇ

Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
5.2.3. RAMAZAN VE ORUÇ

Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
5.2.4. RAMAZAN VE ORUÇ

Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler.
5.2.5. RAMAZAN VE ORUÇ

Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.
5.3.1. ADAP VE NEZAKET

Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.
5.3.2. ADAP VE NEZAKET

Selamlaşma adabına riayet eder.
5.3.3. ADAP VE NEZAKET

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.
5.3.4. ADAP VE NEZAKET

Sofra adabına riayet eder.
5.3.5. ADAP VE NEZAKET

Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir.
5.3.6. ADAP VE NEZAKET

Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.
5.4.1. HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.
5.4.2. HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
5.4.3. HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.
5.4.4. HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin'in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.
5.4.5. HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Kevser suresini okur, anlamını söyler.
5.5.1. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.
5.5.2. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

Musikimizde dinin izlerine örnekler verir.
5.5.3. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur.
5.5.4. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder.
5.5.5. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

Hz. Süleyman'ın (a.s.) hayatını özetler.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-6
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
6.1.1. Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
6.1.2. Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
6.1.3. Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.
6.1.4. Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Vahyin gönderiliş amacını araştırır.
6.1.5. Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
6.1.6. Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Hz. Adem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.
6.1.7. Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
6.2.1. Namaz

İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
6.2.2. Namaz

Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.
6.2.3. Namaz

Namazın kılınışına örnekler verir.
6.2.4. Namaz

Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6.2.5. Namaz

Fil suresini okur, anlamını söyler.
6.3.1. Zararlı Alışkanlıklar

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.
6.3.2. Zararlı Alışkanlıklar

Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.
6.3.3. Zararlı Alışkanlıklar

Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.
6.3.4. Zararlı Alışkanlıklar

Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.
6.3.5. Zararlı Alışkanlıklar

Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6.3.6. Zararlı Alışkanlıklar

Tebbet suresini okur, anlamını söyler.
6.4.1. Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.
6.4.2. Hz. Muhammed'in Hayatı

Medine'ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
6.4.3. Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir.
6.4.4. Hz. Muhammed'in Hayatı

Nasr suresini okur, anlamını söyler.
6.5.1. Temel Değerlerimiz

Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
6.5.2. Temel Değerlerimiz

Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-7
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
7.1.1. Melek ve Ahiret İnancı

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
7.1.2. Melek ve Ahiret İnancı

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
7.1.3. Melek ve Ahiret İnancı

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
7.1.4. Melek ve Ahiret İnancı

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
7.1.5. Melek ve Ahiret İnancı

Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
7.1.6. Melek ve Ahiret İnancı

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7.1.7. Melek ve Ahiret İnancı

Nâs suresini okur, anlamını söyler.
7.2.1. Hac ve Kurban

İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
7.2.2. Hac ve Kurban

Haccın yapılışını özetler.
7.2.3. Hac ve Kurban

Umre ibadeti ve önemini açıklar.
7.2.4. Hac ve Kurban

Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
7.2.5. Hac ve Kurban

Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7.2.6. Hac ve Kurban

En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.
7.3.1. Ahlaki Davranışlar

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
7.3.2. Ahlaki Davranışlar

Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
7.3.3. Ahlaki Davranışlar

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
7.3.4. Ahlaki Davranışlar

Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7.3.5. Ahlaki Davranışlar

Felak suresini okur, anlamını söyler.
7.4.1. Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.
7.4.2. Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.
7.4.3. Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed

Kâfirun suresini okur, anlamını söyler.
7.5.1. İslam Düşüncesinde Yorumlar

Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.
7.5.2. İslam Düşüncesinde Yorumlar

İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.
7.5.3. İslam Düşüncesinde Yorumlar

Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.
7.5.4. İslam Düşüncesinde Yorumlar

Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
8.1.1. Kader İnancı

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
8.1.2. Kader İnancı

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
8.1.3. Kader İnancı

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
8.1.4. Kader İnancı

Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
8.1.5. Kader İnancı

Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
8.1.6. Kader İnancı

Ayet El-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.
8.2.1. Zekât ve Sadaka

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
8.2.2. Zekât ve Sadaka

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
8.2.3. Zekât ve Sadaka

Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
8.2.4. Zekât ve Sadaka

Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
8.2.5. Zekât ve Sadaka

Maûn suresini okur, anlamını söyler.
8.3.1. Din ve Hayat

Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
8.3.2. Din ve Hayat

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
8.3.3. Din ve Hayat

Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
8.3.4. Din ve Hayat

Asr suresini okur, anlamını söyler.
8.4.1. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
8.4.2. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
8.4.3. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
8.4.4. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
8.4.5. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
8.4.6. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
8.4.7. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8.4.8. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
8.4.9. Hz. Muhammed'in Örnekliği

Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
8.5.1. Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

İslam dininin temel kaynaklarını tanır.
8.5.2. Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır.
8.5.3. Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini değerlendirir.
8.5.4. Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler.